Mediation

Mediation bij echtscheidingen, familieconflicten en arbeidsconflicten

Ieder conflict vraagt om een eigen, specifieke aanpak. Geen enkel conflict is hetzelfde en de belangen van iedere partij moeten altijd afgewogen worden om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Bij Temida Mediation zijn we gespecialiseerd in bemiddeling in drie specifieke situaties: echtscheidingen, familieconflicten en arbeidsconflicten.

Echtscheidingsmediation

Mediation zorgt ervoor dat er bij een echtscheiding na afloop geen verliezers zijn. Er wordt immers samen gewerkt aan een scheiding die voor beiden en alle andere betrokken partijen aanvaardbaar is. We zorgen ervoor dat jullie geen ex-partners van elkaar worden, maar collega-ouders. Met mediation beslissen jullie samen over de toekomst, in plaats van deze beslissingen aan een rechter over te laten.

We zorgen er door middel van mediation voor dat emoties en conflicten tijdens het bespreken van de scheiding niet ver(der) oplopen. Dit is niet alleen in het belang van beide ouders, maar ook in het belang van de kinderen. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk en informeel en zorgen wij voor een veilige sfeer tijdens de gesprekken.

Uit onze ervaring is gebleken dat afspraken die in overleg zijn gemaakt, na de scheiding beter worden nageleefd. Dit komt de sfeer binnen de familie ten goede en zorgt ervoor dat conflicten vaak uitblijven. 
Tot slot zijn de kosten van mediation aanzienlijk lager dan de kosten van een advocaat. Bovendien verloopt de procedure sneller en in samenspraak met elkaar.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten komen helaas regelmatig voor op de werkvloer. Zo’n conflict heeft een nadelige invloed op de werksfeer en de band tussen de werkgever en de werknemer. Soms kan een arbeidsconflict zelfs leiden tot langdurige ziekmelding.

Arbeidsmediation helpt om de relatie en communicatie tussen de werkgever en werknemer weer te herstellen en samen te komen tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Met mediation werken beide partijen samen om gezamenlijk weer verder te kunnen. U heeft zelf de touwtjes in handen en krijgt niet van, bijvoorbeeld, een kantonrechter opgelegd wat de uitkomst in uw geschil is.

Wederzijds respect en vertrouwen staan bij de mediation centraal. Onze mediator schept hiervoor de voorwaarden en waarborgt de veiligheid van beide partijen tijdens het gesprek. 

Mediation bij familieconflicten

Binnen een familie hebben de verschillende personen vaak nauwe banden met elkaar. Wanneer deze relaties goed zijn, zorgt dit voor een warm familiegevoel. Wanneer er echter conflicten ontstaan, kunnen deze al snel groot en zeer emotioneel worden. Vaak gaat men elkaar vermijden en soms kunnen families zo uit elkaar vallen.

Om het niet zover te laten komen, kan men bij een familieconflict een mediator inschakelen. De mediator is altijd onpartijdig en zorgt bij de mediationgesprekken dat de sfeer veilig blijft en dat beide partijen zich uit kunnen spreken.

Samen met de mediator gaan de familieleden op zoek naar een oplossingen en afspraken die voor beiden aanvaardbaar zijn.